//
you're reading...

Reportajele mele

Pribegia unei inimi regale

 

Inima reginei Maria a Romaniei – pastrata la muzeu

Regina Maria Alexandra Victoria de Edinburgh s-a savirsit din viata la Castelul Pelisor pe 18 iulie 1938. Conform dorintei sale, inima i-a fost depusa in biserica ortodoxa “Stella Maris” din gradina Palatului de la Balcic, pe litoralul din Cadrilater al Marii Negre.

“Cu trupul voi odihni la Curtea de Arges, linga iubitul meu sot, regele Ferdinand, dar doresc ca inima mea sa fie asezata sub lespezile bisericii ce am cladit-o.”

Mai intii, inima a fost asezata intr-o caseta octogonala, din argint (444,73 g.); aceasta, infasurata intr-un drapel dublu al Romaniei si Marii Britanii, a fost introdusa intr-o a doua caseta din argint aurit (7.573 g), pe care sunt montate 307 pietre pretioase. Caseta este decorata cu motive florale si medalioane in forma semicirculara, cu stemele judetelor tarii. Pe capac sunt stemele Marii Britanii si Romaniei, surmontate de o coroana si in colturi de cite un personaj alegoric. “Ambele casete au fost invelite cu pavoazul arborat ori de cite ori regina Maria se afla la bordul bricului “Mircea I”, nava scoala a Marinei Militare Romane. In ultima cursa a bricului “Mircea”, toate piesele, impreuna cu inima reginei, au ajuns la Balcic insotite de generalul Gheorghe Mihail si au fost depuse intr-o urna din marmura alba in biserica “Stella Maris”” – spune Radu Constantin Coroama, director la Muzeul National de Istorie a Romaniei.

Dupa cedarea Cadrilaterului, in urma Tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940, casetele cu inima reginei Maria au fost aduse de fiica sa, principesa Ileana, la Cotroceni. “Apoi, principesa a obtinut aprobarea regelui Carol al II-lea de a transporta inima reginei la Castelul Bran. In 1968, Nicolae Ceausescu a trecut pe la Bran si a observat flori mov prinse de grilajul criptei de peste riu. Securistii lui au intrat pe fir imediat. Chiar a doua zi, directorul Muzeului Castelului Bran a observat ca grilajul metalic din stinca era fortat. Temindu-se de ce e mai rau, el a decis sa desfaca urna din marmura, transferind casetele in interiorul castelului. Podetul si dalele de piatra ce duceau catre locul unde se odihnea inima reginei Maria au fost scoase” – spune Dorina Tomescu, muzeografa la Muzeul National de Istorie a Romaniei.

Din martie 1971, inima si casetele in care a fost adapostita se afla in Tezaurul istoric de la Muzeul National de Istorie a Romaniei.

 

Anul acesta comemoram 75 de la moartea  reginei Maria.

text: Catalin Gruia

Foto: George Dumitriu

mai jos, varianta in limba engleza.

Geographica

Treasure

The wanders of a royal heart

The heart of Queen Mary of Romania, kept in a museum.

Queen Mary Alexandra Victoria de Edinburgh passed away in Peli[or Castle on 18 of July 1938. As she wished, her heart was embalmed and deposited in Stella Maris, the Orthodox Church from the garden’s Palace in Cadrilater, on the Black Sea coast. “My body will rest at Curtea de Arge[, next to my bellowed husband, king Ferdinand, but I wish my heart to be laid under the slabs of the church I have build.”

First, the heart was put into a silver octagonal cassette (444,73 g.); this cassette was wrapped into a double flag of Romania and Great Britain and introduced into a second box made of golden silver (7573 g) on which there are mounted 307 precious stones. The cassette is decorated with floristic motives and circular shaped medallions having the Romania’s districts coats of arms. On the lied, under a crown, there are the coats of arms of Romania and Great Britain, and in each corner there is an allegoric character.

Boxe active were enveloped into the flag that was hoisted every time Queen Mary was on board of Mircea I Bric, Romanian Marine’s school ship. This was the last journey of Mircea Bric. All the pieces together with the Queen’s heart arrived in Balcic accompanied by General Gheorghe Mihail. They were laid into a white marble funeral urn in the church Stella Maris”, says Radu Constantin Coroam`, director at National History Museum of Romania.

After the areas of Cadrilater was to give up to Bulgaria, after the Treaty of Craiova from 7th September 1940, the boxes containing Queen Mary’s heart were brought to Cotroceni by her daughter, princess Ileana. “Then, the princess obtained king’s Charles the second approval to transport the heart to Bran Castle. In 1968, when Nicolae Ceau[escu passed by Bran he noticed some mauve flowers growing over the crypt’s grating from over the river. His secret agents immediately chimed in. The very next day, the director from Bran Castle noticed that metallic grating blocked into crypt’s rock was forced.

Fearing the worst, he decided to unbind the marble urn and to transfer the cassettes inside the castle. The bridge and the stone path leading to the place were queen Mary’s hearts rested were removed. ”, says Dorina Tomescu, muzeograf at National History Museum of Romania”.

After many wanderings the heart and its royal cassettes become a part of the National History Museum’s treasure.

Originally posted 2011-07-21 10:37:20.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment